החזרי מס לעצמאים

קורס הנהלת חשבונות

בעלי עסק עצמאי, מחוייבים להגיש מדי שנה עד לחודש מאי בשנה שאחרי, דו"ח שנתי, המסכם את הפעילות העסקית שלהם. מילוי נכון של הדו"ח יכול לזכות את בעל העסק בהחזרי מס, שכן יש מספר גורמים שניתן להכניס לדו"ח השנתי על מנת לקזז רווחים ולהגדיל את הסיכוי להחזרי מס לעצמאים.

החזרי מס לעצמאים עקב הערכת יתר של הכנסות

על מנת לקבוע מה יהיה שיעור המס על העצמאי, עליו או על רואה החשבון שלו להעריך את היקף הכנסותיו. רואי חשבון רבים מעדיפים להעריך הערכת יתר של ההכנסות כדי למנוע חבות מס מהעצמאי, ועל כן בעת הגשת הדו"ח השנתי, עצמאים רבים יכולים לקבל החזרי מס בגובה ההפרש בין הערכת הכנסותיהם לבין הכנסותיהם בפועל.

יתרה מכך, בעת קיזוזי מס במהלך השנה, לא נלקחים בחשבון הוצאות בלאי, הפרשות פטורות ממס לקרנות, תרומות והוצאות נוספות, המקוזזות מההכנסות. יתכן גם מצב שבו הוצאות שהוצאו במהלך השנה לא נכללו בדיווחי ההוצאות מסיבות שונות, והן עשויות ליצור מצב בו בעל העסק שלם מס עודף וזכאי להחזרי מס.

החזרי מס לעצמאים שעובדים גם כשכירים

על אף שהערכת יתר של ההכנסות היא הגורם העיקרי להחזרי מס לעצמאים, קיימים מספר תרחישים נוספים בהם העצמאי יהיה זכאי בסבירות גבוהה להחזרי מס. כך למשל, במקרה בו הוא חדל להיות עצמאי ועבר להיות שכיר,  או במקרה ולא ביצע תיאום מס מראש, ועבד במקביל הן כשכיר והן כעצמאי.

החזרי מס כאשר קיימות הכנסות חד פעמיות

במסגרת הדו"ח השנתי, על העצמאי לדווח על כל מקורות ההכנסה שלו בשנה זו. עצמאים רבים משקיעים בשוק ההון במקביל לעבודתם בעסק, וביכולתם לקזז הפסדים ורווחים אשר נוצרו בשוק ההון. למעשה, במקרה בו הרווחים היו מועטים קיימת אפשרות להעביר את קיזוז ההפסד לדו"חות עתידיים שבהם כן ירשמו רווחים משוק ההון.

אם בשנת המס בצע העצמאי פדיון קרנות או ביטוחי מנהלים, או מכר נכס אשר שמש לו קודם לכן כמקור הכנסה של דמי שכירות, הוא למעשה בצע עסקאות אשר הניבו לו הכנסה חד פעמית. את ההכנסה החד פעמית ניתן לפרוס כך שתפחית את תשלומי המס ותזכה את העצמאי בהחזרי מס.

החזרי מס לעצמאים לאחר פרישה

חישוב המס לעצמאים נעשה תוך חלוקה של הערכת הרווחים בשנה, במספר החודשים שבה. עצמאים אשר הגיעו לגיל פרישה והפסיקו את עבודתם במהלך שנת המס, זכאים להחזרי מס בעבור הפער בין הערכת ההכנסות לתוצאות בפועל.

החזרי מס לעצמאים שמקור הכנסתם מלקוחות רחוקים גיאוגרפית

ביולי 2011, התקבלה עתירה לבג"צ בנושא הכרה בהוצאות האש"ל בקרב בעלי עסקים עצמאיים ועדכון הסכומים המותרים. כתוצאה מכך, עצמאים שמתפרנסים מהגעה ללקוחות שממוקמים במרחק גיאוגרפי של יותר מ-10 ק"מ מהעסק, יכולים להגיש בקשה לתיקון הדו"חות השנתיים לשנים 2009-2010, לנכות מהכנסותיהם הוצאות אש"ל בהתאם להוראות החוק, ובכך לקבל החזרי מס.

על פי סעיף 159 א' לפקודת מס הכנסה, החזרי מס לעצמאים ניתנים עד סוף חודש יולי או 90 יום מהגשת הדו"ח, בהתאם למאוחר מביניהם. אם אתם זכאים להחזרי מס שטרם מומשו, תוכלו להתייעץ עם חברות המתמחות בתחום ולבחון כיצד לתקן את דו"חות העבר או לגלגל את הזיכוי לדו"חות הבאים.

עצמאי? בוא לבדוק אם מגיע לך החזר מס.

פורסם בקטגוריה ייעוץ פיננסי. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.