מי מפחד מהנהלת חשבונות?

הנהלת חשבונות

הקמת עסק חדש ואתה מפחד להסתבך עם רשויות המס? ניהול חשבונות נכון ירחיק אותך מצרות וגם עשוי לעזור לך להימנע מביצוע טעויות יקרות. אז לפני שאתה צולל לתוך הניירת והמספרים קח לך כמה רגעים כדי ללמוד את מושגי היסוד בשפת הנהלת חשבונות.

הנהלת חשבונות עוסקת בתיעוד הפעילות הפיננסית של מערכת כלכלית באמצעות רישום התנועות הכספיות שלה. תנועות כספיות כוללות מכירה, רכישה, הכנסה, קבלה ותשלום. מערכת כלכלית יכולה להיות עצמאי שהינו עוסק פטור או עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות רגילה, שותפות מוגבלת, מלכ"ר וכו'. תיעוד הפעילות הפיננסית הינו חובה על-פי חוק והוא מיועד לצרכי דיווח ותשלום מס.

הנהלת חשבונות נכונה ויעילה מאפשרת קבלת תמונת מצב פיננסית הכוללת דוחות ומידע לגבי רווחים והפסדים, ובכך מאפשרת ניהול נכון של תזרים המזומנים ומסייעת לתהליכי קבלת ההחלטות. בעלי עסקים וחברות יכולים לבחור בין העסקה ישירה של מנהל חשבונות במשרדם לבין שכירה של שירותי משרד הנהלת חשבונות חיצוני. כמו כן, רוב החברות הגדולות והבינוניות מעדיפות שימוש בתוכנת הנהלת חשבונות ממוחשבת, אשר מייעלת את עבודת ניהול החשבונות וכן מאפשרת מידע עדכני וזמין של הפעילות העסקית בכל עת.

הנהלת חשבונות – מהן חובותיך כבעל עסק?

  • הפקת חשבונית על כל עסקה שהתבצעה
  • הפקת קבלה לכל תשלום שהתקבל
  • תשלום לביטוח לאומי
  • תשלום מס הכנסה
  • גביית מע"מ והעברתו למדינה
  • הגשת דו"ח שנתי בסוף שנה

קיימות שתי שיטות עיקריות לניהול חשבונות והן: הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית:

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה נקראת גם "השיטה האיטלקית". זוהי שיטת רישום המחייבת רישום כפול של כל עסקה או אירוע, הן בחובה והן בזכות.

הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות חד צידית הינה שיטת רישום חשבונות המבוססת על רישום העסקאות בצד אחד בלבד. בשיטה זו נרשמות רק ההוצאות וההכנסות של העסק ועל כן היא מספקת תמונת מצב חלקית בלבד של מצבו הפיננסי של העסק. השיטה החד צידית מקובלת בעיקר בקרב עסקים קטנים ובעלי מקצועות חופשיים.

פורסם בקטגוריה הנהלת חשבונות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.