איך לקרוא דו"ח מאזן

דו"ח מאזן

חלק מניהול העסק, מה לעשות, כולל גם התעסקות עם דו"חות פיננסים, ספרים ומספרים. נכון שאתה משלם לרואה חשבון שיעשה את העבודה בשבילך, אבל אם אתה רוצה שליטה ובקרה על הנתונים הפיננסיים של העסק שלך, כדאי שתהיה לך איזושהי הבנה בקריאת הדו"חות. נתחיל עם אחד הדו"חות החשובים ביותר לניהול העסק – דו"ח מאזן.

מה זה דו"ח מאזן?

דו"ח מאזן הוא הצהרה פיננסית המסכמת את נכסי החברה, את ההתחייבויות שלה ואת הון הבעלים בנקודת זמן מסויימת. הדו"ח מראה מה בבעלות החברה ומה היא חייבת. דו"ח המאזן, יחד עם דו"ח רווח והפסד ודו"ח תזרים מזומנים, מהווים את אבן הפינה של כל הדו"חות הכספיים של החברה, כאשר דו"ח המאזן מהווה את נקודת ההתחלה להבנת מצבה הפיננסי של החברה.

לפניך הסבר קצר לקריאת דו"ח מאזן שגם מי שאינו רואה חשבון / מנהל חשבונות יכול להבין:

הנוסחא הבסיסית בדו"ח מאזן היא: נכסים = התחיבויות + הון בעלים. כלומר, הסכום הכולל של נכסי החברה שווה למה שהחברה חייבת פלוס מה שהיא לוותה.

נכסים: נכסי החברה מחולקים לנכסים שוטפים ונכסים ארוכי טווח, בכדי לשקף את הנזילות של כל נכס. כסף מזומן, מובן מאילו, נחשב לנכס הנזיל ביותר. נכסי נדל"ן, לעומת זאת, נחשבים לנכסים ארוכי טווח משום שלא סביר שימכרו תוך יום ויהפכו לנכס נזיל כמזומן.

התחיבויות והון בעלים: התחיבויות והון בעלים כוללים את כל החובות וההתחיבויות שהחברה חייבת לנושים, ספקים חיצוניים, או בנקים בתוספת הון הבעלים. שים לב שהון בעלים נחשב כהלוואה לחברה ונרשם תחת התחייבויות, זאת משום שבעלי החברה רשאים לקחת את כספם בחזרה בכל רגע נתון ועל החברה לשלם את התחייביותיה כלפיהם.

בדו"ח המאזן אין "שורה תחתונה", מאחר שהסכומים אינם משמעותיים, אלא האיזון ביניהם. ובכל זאת, בקריאת דו"ח מאזן ישנם שני דברים עיקריים לגבי החברה שתרצה לקבל עליהם מושג, והם: נזילות וכושר פירעון. נזילות החברה היא כמה נכסים הניתנים למימוש בקלות יש לחברה לאחר תשלום ההתחיבויות השוטפות שלה. כושר פירעון מתייחס ליכולתה של החברה לשלם את התחייבויותיה בזמן. כושר הפירעון הוא המדד ליכולת החברה להמשיך ולקיים את פעילותה לאורך תקופת זמן ארוכה.

כדי להעריך את נזילות החברה אנליסטים משתמשים במה שמכונה יחס שוטף, זהו היחס בין הנכסים השוטפים של החברה לבין ההתחייבויות שלה. יחס שוטף מקובל משתנה בין תעשייה לתעשייה. באופן כללי, ככל שהנכסים השוטפים נזילים יותר, כך היחס השוטף יכול להיות קטן יותר מבלי שיעורר דאגה. בנוסף, אנליסטים משתמשים גם ביחס נזילות מיידי המחושב על-ידי חלוקת סך כל הנכסים השוטפים, ללא ערך המלאי, בסך כל ההתחיבויות השוטפות. כדי להעריך את כושר הפירעון של החברה מסתכלים האנליסטים על רמת החוב הכללית ביחס להון העצמי שהושקע לשם היוון החברה.

פורסם בקטגוריה הנהלת חשבונות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.