יסודות בחשבונאות

חשבונאות

אתם חושבים להקים עסק משלכם או אתם כבר מנהלים עסק עצמאי ואין לכם שום מושג בחשבונאות? ריכזנו עבורכם את המושגים הבסיסיים כדי שתלמדו בקלות וללא כאבים מהו התהליך החשבונאי.

התהליך החשבונאי מורכב מסדרה של פעולות מחזוריות המתחילה בעסקה ונגמרת בסגירת הספרים. סדרת הפעולות כוללת את המרכיבים המרכזיים הבאים:

מסמך מקור – מסמך המעיד על ביצוע עסקה ומשמש כהוכחה לקיומה. זה הוא המסמך הראשון הקיים הקשור לעסקה מסויימת. כמסמך מקור יכולים לשמש: תשלום שכר, קבלה, חשבונית, שק, תעודת משלוח ואפילו אישור תשלום באינטרנט.
יומן – עסקאות נרשמות בצורה כרונולוגית ביומנים שונים, על-פי סוג העסקה, בצורה של חובה וזכות. סוגי היומנים הקיימים הם:

  • יומן מכירות – יומן המשמש לרישום מכירות באשראי.
  • יומן קניות – יומן המשמש לצורך רישום קניות בהקפה.
  • יומן קופה – יומן המשמש לרשום עסקאות שנעשו במזומן.
  • יומן כללי – יומן המשמש לרישום עסקאות שלא קיים בעבורן יומן ייחודי.

ספר ראשי – הספר הראשי הינו קובץ אליו מעבירים את כל רישומי היומנים וממיינים אותם לפי חשבונות. בספר הראשי רושמים את כל העסקאות של חשבון אחד, נניח בנק, בטבלה אחת עם שני טורים: חובה וזכות, וכך גם רושמים את כל העסקאות של שאר החשבונות בעסק. מאחר והטבלה היא בצורת T, יש המכנים אותה T-Accounts, או בעברית "טבלת קמץ".

מאזן בוחן – רשימה המציגה את כל החשבונות של העסק, עם טור אחד ליתרת החובה וטור שני ליתרת הזכות, כאשר בסופו מופיעים סיכומי הטורים. במאזן בוחן הסכומים לא משמעותיים, כי אם האיזון ביניהם. כלומר חשוב שהסכומים יהיו זהים. אי התאמה בין יתרות החובה ליתרות הזכות מלמדת על טעות ברשומות. מאזן בוחן, אם כך, נועד כדי לבדוק את הדיוק ברישום. עם זאת, לא ניתן לגלות ממאזן בוחן עם נעשו טעויות כגון השמטת עסקה שלמה, חיוב או זיכוי של חשבון אחר והיפוך ברישום החובה והזכות. כמו כן, אם נעשו טעויות שהתקזזו הן לא יתגלו בנאזן הבוחן.

דוח כספי – הדוחות הכספיים הם הדוחות החשובים ביותר של העסק. הדוחות משתמשים במידע שבספר הראשי ומטרתם להציג את מצבו הפיננסי, ביצועיו הפיננסיים ותזרים המזומנים של העסק. דוח כספי מורכב מהצהרת הכנסה, הצהרה על שינויים בהון העצמי של הבעלים, מאזן, הצהרת תזרים מזומנים, ואם יש צורך גם דוח של המבקר.

פורסם בקטגוריה הנהלת חשבונות. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.