תהליך ההכשרה של מנהל חשבונות

אחד המקצועות הנדרשים והחיוניים בכל עסק או ארגון הינו מקצוע הנהלת החשבונות. יש מנהלי חשבונות שכירים שמקבלים שכר על פי היקף המשרה שלהם ויש מנהלי חשבונות המספקים שירותים חיצוניים. חלקם עובד מביתם או ממשרדים שבבעלותם ואחרים מגיעים לבית העסק על פי הצורך ושם מבצעים את ניהול החשבונות.

הם גובים תשלום עבור שעת עבודה או עבור פעולה. הניהול שלהם מקיף וכולל ניהול כל החומר החשבונאי ודיווח לרשויות המס השונות. במקרים רבים, הם גם מבצעים את התשלומים עבור הלקוחות.הנה  כי כן, תפקיד מנהל החשבונות מורכב והוא בורג חשוב בכל המערך. יש צורך בתקופת הכשרה יסודית שכוללת מספר שלבים. השלבים הראשונים הינם קורסי הנהלת חשבונות 1+ 2  – בסיסי ומתקדם. במסגרת הקורס לומדים את הנושאים הבאים:

מקצועות תשתית– תורות המסחר והמשק, ובין היתר, מושגי יסוד בכלכלה ובבנקאות. הסבר על שטרות.  כרטיסי אשראי, צ'קים ועוד. מושגי ביטוח, לימוד על מערכת המיסים בישראל.

מקצועות תומכים– חישובים מסחריים, חישובי רווח והפסד,חישובי ריבית, חישובי הנחות, הצמדה והפרשי שער, ניכיון שקים לפירעון עתידי, סדרות חשבונית והנדסיות ועוד. כל אלה ואחרים נוספים הם כלים מתמטיים חיוניים הנדרשים לכל מנהל חשבונות כל וותק.

מקצועות ליבה– הראשון וחשוב בהם הינו  החשבונאות הפיננסית. הוא המבוא למקצוע  הנהלת החשבונות וללא לימודו היסודי לא יהיה ניתן לתפקד היטב במקצוע. במסגרת הקורס לומדים להכיר את כללי החשבונאות הבסיסיים והמקובלים, התהליך מתחיל באיסוף המידע והחומר החשבונאי. אחר כך יש צורך לרשום אותו תחת סיווגים שונים. ובסופו של דבר מרכזים את הכול לדוחות שונים המוגשים לבעלים ולרשויות המס. יש צורך להכיר עסקים שונים כמו שותפויות, חברות, עוסקים זעירים, עוסקים מורשים, רשויות מוניציפאליות, עמותות, מוסדות ללא כוונת רווח ועוד. יש צורך להכיר מושגים כמו עסקאות מטבע חוץ וטיפול בהם כולל חישוב הפרשי שער, שיטות פחת וחישובו, מכירת רכוש קבוע ועוד.

חשבונאות מעשית ממוחשבת – לימוד הלכה למעשה של כל החומר העיוני ויישומו במסגרת עבודה על תוכנות הנהלת חשבונות ממוחשבות.

על מנת לקבל את תעודת ההכשרה יש לעמוד בדרישות שונות ביניהם: תנאי קבלה, נוכחות בשיעורים, השתתפות במבחנים שונים, עיוניים ומעשיים ועמידה בהם בהצלחה. כל בוגר עם תעודה יכול להתחיל לעבוד במקצוע ומשם להתקדם.

צריך לציין, כי הלימודים מספקים את הכלים הבסיסיים וההתנסות המעשית היא זו אשר תורמת רבות להתקדמות בפועל. מנהלי חשבונות עם וותק ירצו להתמחות בתחום וילמדו קורס הנהלת חשבונות 3 שהינו מתקדם יותר. במסגרת הקורס לומדים בהרחבה על נושאי הנהלת חשבונות שונים ומקבלים תעודת הסמכה מתאימה. מומלץ ללמוד ולעבור הכשרה במוסד לימודים בעל מוניטין אשר מלמדים בו מרצים בעלי ניסיון בתחומי הלימוד השונים. מוסד כזה מכיר את דרישות השוק ויכין את תלמידיו לכניסה חלקה אליו.

פורסם בקטגוריה לימודים. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.