זכויות עובדים

זכויות עובדים

זכויות עובדים נקבעו על מנת למנוע עושק וניצול של עובדים. מערכת המשפט בישראל מכירה בזכויות בסיסיות המגיעות לכל עובד שכיר, ללא תלות בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי. זכויות אלו מחייבות את המעסיקים וחלקן אף אינן ניתנות לויתור מצד העובדים. חוזה אישי הנחתם מול המעסיק ומפר זכויות אלו אינו תקף וייתכן כי בית הדין יבטלו. לעתים עובדים יהנו מזכויות מכח הסכמים קיבוציים, גם אם מעסיקם אינו צד בהסכמים אלו, וזאת מכח צווי הרחבה שמוציא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

על מנת לשמור על זכויות העובדים, ובכדי לתת מענה לבעיות המיוחדות שביחסים שבין עובד למעביד, הוקמה מערכת נפרדת של בתי משפט הדנה בענייני עבודה – בתי הדין לעבודה. מערכת בתי הדין כוללת חמישה בתי דין אזוריים (בתל-אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע ונצרת) ובית דין ארצי המהווה ערכאה לערעורים.

להלן תמצית זכויות העובדים:

  • דמי נסיעה – המעסיק חייב לשלם לעובד את דמי הנסיעה למקום העבודה ובחזרה, לפי תעריפים מוזלים בתחבורה ציבורית ועד לתקרה שנקבעת מעת לעת.
  • ימי חופשה – חוק חופשה בתשלום דן בכמות ימי החופשה בתשלום המגיעים לכל עובד מידי שנה. כמות הימים תלויה בותק העובד. החוק גם קובע מתי ניתן לנצל את ימי החופשה.
  • הודעה לעובד – המעסיק חייב למסור לעובד הודעה המפרטת את שם המעביד, מועד תחילת העבודה, תיאור תפקיד העובד, שמו ותיאור תפקידו של הממונה הישיר על העובד, גובה המשכורת ומועד תשלומה, היקף המשרה ואת התנאים הסוציאליים הנלווים. על המעסיק לספק הודעה זו תוך 30 ימים לפחות מיום קבלתו של העובד לעבודה.
  • שכר מינימום – השכר שמוענק לעובד תמורת עבודתו מוסדר בחוק שכר מינימום. החוק מתייחס הן לעובדים על בסיס חודשי והן לעובדים שעתיים.
  • הודעה מוקדמת לפיטורין – החוק קובע כי המעסיק ייתן למעביד אשר ברצונו לפטר הודעה מוקדמת בכתב, באופן ברור וחד משמעי, הכוללת את תאריך מתן ההודעה ותאריך כניסת הפיטורין לתוקף. יש לציין כי חובה דומה חלה גם על עובד המבקש להתפטר.
  • דמי הבראה – על המעביד לשלם דמי הבראה לעובדיו, ללא קשר ליציאתו של העובד לחופשה.
  • מועד תשלום – החוק קובע כי המעביד ישלם משכורות לא יאוחר מה-9 לחודש שלאחר החודש שבו בוצעה העבודה.
  • גמול שעות נוספות – החוק מגדיר את אחוז התשלום משכרו הרגיל של העובד עבור שעות נוספות שביצע.
  • דמי חגים – מעסיקים חייבים בתשלום עבור ימי חגים.
  • פיצויי פיטורין – החוק מגדיר את הזכאות לפיצויי פיטורין ואת שיעורם.

פורסם בקטגוריה ייעוץ משפטי. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.